Vad är hosting?

På förstasidan kunde du läsa en kortfattad förklaring av vad hosting betyder. Eftersom ämnet förtjänar att få en egen artikel med en mer omfattande beskrivning av hosting kommer den här. Tanken är att den ska ta upp mer fakta för att du ska lära dig det allra viktigaste, men artikeln är samtidigt skriven för att du ska förstå den utan att vara alltför insatt om de olika termerna. Vi börjar med lite småfakta, och sedan förklarar vi de olika typer av hosting som finns.

Host är lånat av engelskan och betyder värd. Det är en ganska bra beskrivning av vad hosting är eftersom det i det här fallet bäst kan översättas med att inhysa någon. Det som behöver någonstans att bo är din hemsida, vilket sker genom att du lånar en del av en server och utrymme på den för all data som hör till hemsidan. Det finns några olika typer av hosting som behöver nämnas för att du ska få en bättre förståelse för vad begreppen betyder, och för att du ska kunna göra rätt val till ditt företag eller dig själv.

Vad är hosting?

Dedikerad/dedicated server

En dedikerad server innebär att du hyr server samt plats för den i en datahall. Däremot får du sköta om backup och annat själv. Det är alltså som om det vore din egen server, men du slipper köpa och inhysa den själv.

Managed dedicated server

Den här typen av hosting ger dig lite mer än en vanlig dedikerad server. Du själv sköter själva innehållet och trafiken, men ägaren av servern tar hand om backup, säkerhet och annat. Det är lite som att få fördelen av att ha en helt egen server, men du slipper se till att den fungerar.

Delad hosting

Delad hosting betyder att du hyr en plats i en server och delar den med andra. Det är vad ett vanligt webbhotell erbjuder dig som kund. De stora fördelarna med det är att det blir billigare och att du inte behöver ta något ansvar för säkerhet och annat. Det är även vanligt att webbhotell erbjuder e-mail hosting, som betyder att du får ett e-postkonto som är samma som din domänadress och det utrymme som krävs för e-posten. Det finns nackdelar med allt och i det här fallet är det att när du delar utrymmet med andra kan din hemsidas kapacitet bli sämre då andra använder den.

Virtual Private Server

En VPS kan både vara en enda server och flera stycken som fungerar självständigt, vilket innebär att du kan starta om varje del separat. Fördelarna med en virtuell server är att de fungerar ungefär som en vanlig server, förutom att du kan ha funktioner som inte hör till hos ett webbhotell. Det är även billigare med en virtuell server. Nackdelarna är till exempel att en VPS oftare ligger nere än vid andra typer av hosting, och att även du drabbas om någon annan på servern utsätts för en attack.