Vad är ett webbhotell?

Definitionen av begreppet ”webbhotell” kan beskrivas som en inkvartering av en webbplats/webbsida på Internet. På engelska kallas det för Webhost, vilket rakt översatt blir webb-värd på svenska – alltså en värd för en webbplats. 

Vad är ett webbhotell?Det finns företag som säljer eller hyr ut dessa inkvarteringar, eller webbplatser. Det går att hyra ett utrymme genom en webhost, enligt specifika behov och önskemål. Numer finns det mängder av webhosts/webbhotell att välja mellan, och de flesta kan anpassa sig mycket bra efter kundens behov. Dessa brukar dock kosta lite mer månads- alt. årsvis, då de webbhotell som är gratis har färre funktioner och därmed möjligheter. Dessa används med fördel av personer eller företag som i princip bara behöver en förstasida så att kunderna kan hitta kontaktuppgifter. 

Olika sorters webbhotell

Om du som kund endast vill hyra en del av ett serverutrymme hos ett specifikt webbhotell, kallas detta ”shared hosting”. Det innebär att det kan finnas flera hundra andra webbplatser på samma server, utan att det egentligen ska behöva påverka ditt utrymme. Det som dock kan hända är att belastningen kan bli hög och att servern därför kraschar oftare än andra. 

”Webbhotell hos återförsäljare” är den bästa typen av typen av webbhotell för individuella internetdomäner. I många fall ingår även teknisk support hos dessa värdar, vilket kan vara guld värt om man inte är van användare. 

Den absolut bästa sortens webbhotell för den som är i behov av självständigt tillträde är en så kallad ”Dedikerad server”. Användaren ansvarar själv för säkerheten och underhållet av en specifik server, men äger den inte. Man får något som kallas ”Root- behörighet” eller administratörsbehörighet. Man kan också hyra en server och låta internetleverantören utföra alla nödvändiga ändringar etc. Då har man en s.k. ”Managed webhosting. Denna variant används främst för att garantera serverns stabilitet.

Ytterligare en variant, som liknar Dedikerad server, är ett s.k. ”Samlokaliseringscenter”.  Här är det företagen som erbjuder webbhotelltjänsterna som är ansvariga för att alla funktioner runtomkring webbplatsen fungerar som de ska; serverutrymme, internetanslutning, underhåll, uppdateringar etc. Användaren ansvarar för övrigt underhåll av sin webbplats.

En nyare form av webbhotell

Har du hört talas om ”molnet” och ”molntjänster?” Detta är bland den nyare formen av webbhotell, som innebär att man delar in olika servrar i grupper så att användaren får en högre grad av säkerhet jämfört med hos övriga webbhotell. Hur då? Jo, webbplatsen kan fortfarande fungera om ett fel uppstår, tack vare vissa grundläggande egenskaper som finns inbyggda i molnet (Cloud-system). Som användare betalar man endast för de resurser man verkligen använder i moln-systemet, till skillnad mot många andra webbhotell som tar en månads/kvartals alt. årskostnad. 

Jämför leverantörer

För att man som kund ska hitta rätt webbhotell behöver man veta lite om sina egna behov. Det är inte alltid lätt. Många leverantörer erbjuder dock ett baspaket som kan vara bra att börja med, och vissa har en månads testperiod helt gratis. Det bästa är att jämföra olika leverantörer, vilka olika lösningar de erbjuder och om de har särskilda paket etc. Jämför också månads- eller årsavgifter, då det kan skilja många hundralappar, i vissa fall så mycket som tusenlappar.